ב"ה
Shanah Tovah!
OUR SHUL IS OPEN FOR PRAYER
 
Rosh Hashana Schedule

FRIDAY EVENING, SEPTEMBER 18
Candlelighting | 6:38 PM
Mincha | 6:55 PM
Maariv | 7:15 PM

 SHABBOS, SEPTEMBER 19
Shacharis | 8:30 AM
Torah Reading | 10:15 AM
Mincha | 6:40 PM
Maariv | 7:25 PM
Candlelighting | after 7:38 PM

SUNDAY, SEPTEMBER 20
Shacharis | 8:30 AM
Torah Reading | 10:15 AM
Shofar Blowing | 11:00 AM
Mincha | 6:20 PM
Maariv | 7:30 PM